58447 - Και στον πίνακα

Ν. Λυγερός

Και στον πίνακα
με τους δακτυλισμούς
μπορείς
να καταλάβεις
ποια νότα
παίζει
ο μουσικός
ενώ είναι
του δέκατου
έβδομου αιώνα.