58464 - Οι χημικές συνάψεις

Ν. Λυγερός

Οι χημικές συνάψεις
είναι περισσότερες
από τις ηλεκτρικές
και λειτουργούν
με το νάτριο
και το χλώριο
αυτό μην το ξεχνάς
κι όταν τρως
αλάτι
στο μέλλον.