58465 - Το αλάτι

Ν. Λυγερός

Το αλάτι
είναι
αναγκαίο
για τον άνθρωπο
ενώ
το γλυκό
είναι
απόλαυση
για τον εγκέφαλο.