58466 - Το φιλότιμο

Ν. Λυγερός

Το φιλότιμο
είναι πιο
θεμελιακό
απ’ ό,τι πιστεύεις
γιατί είναι
γνήσια
και πηγαία
προσφορά
προς τον άλλο
όποιος
κι αν είναι.