58469 - Μελέτα πολιτισμούς

Ν. Λυγερός

Μελέτα πολιτισμούς
που έχουν χαθεί
λόγω βαρβαρότητας
για να δεις
πόσο μεγάλος
είναι ο κίνδυνος
ενώ πίστευαν
ότι ήταν μόνοι
στον κόσμο
και δεν άντεξαν
την επαφή.