58476 - Οι δακτυλισμοί

Ν. Λυγερός

Οι δακτυλισμοί
του μαντολίνου
ακολουθούν
την αγάπη
της παρτιτούρας
για το όμορφο
και την αλήθεια
έτσι χαίρεσαι
περισσότερο
την ουσία
του έργου.