58478 - Ο ρυθμός της ορχήστρας

Ν. Λυγερός

Ο ρυθμός της ορχήστρας
δεν σταμάτησε ποτέ
γιατί ήξερε
ότι το πρέπον
ήταν ν’ ακολουθήσει
την ουσία
και τα μοτίβα
του παρελθόντος
που επηρέασαν
το μέλλον.