58479 - Στο παλάτι

Ν. Λυγερός

Στο παλάτι
ακούστηκε
ο ισχυρός ρυθμός
της κλασικής ορχήστρας
που επέλεξε
να απελευθερωθεί
από την παλιά κοινωνία
που βασιζόταν
πάνω στη σκλαβιά
των αυτόχθονων λαών.