58484 - Οι θυσίες

Ν. Λυγερός

Οι θυσίες
που έπλασαν
την επανάσταση
δεν πρέπει
να τις ξεχνάς
γιατί μόνο
χάρη σε αυτές
είσαι ελεύθερος
σε ανεξάρτητη
πατρίδα.