58485 - Το πνεύμα των Φιλικών

Ν. Λυγερός

Το πνεύμα των Φιλικών
ήταν απαραίτητο
για την απελευθέρωση
του Έθνους
διότι η θέληση
απαιτούσε οργάνωση
και στρατηγική
που ακολουθεί
η κλασσική ορχήστρα
της επανάστασης.