58491 - Αν οι παίχτες

Ν. Λυγερός

Αν οι παίχτες
δεν είναι
ορθολογικοί
δεν μπορείς
να χρησιμοποιήσεις
τη θεωρία
παιγνίων
αφού προϋποθέτει
καθολικό
ορθολογισμό
για την ύπαρξη
θεωρημάτων.