58493 - Το Αρτσάχ

Ν. Λυγερός

Το Αρτσάχ
έχει τώρα
λιγότερα
δικαιώματα
από ό,τι είχε
όταν ήταν
αυτονομία
στη Σοβιετική
‘Ενωση
γιατί η παύση πυρός
το καταπατά.