58494 - Στο Διεθνές Δίκαιο

Ν. Λυγερός

Στο Διεθνές Δίκαιο
η καταπάτηση
πρέπει
να γίνει
αποδεχτή
από το κράτος
που διέπραξε
το έγκλημα
κατά
του άλλου
κράτους.