58495 - Να ακούσεις

Ν. Λυγερός

Να ακούσεις
τη βιόλα
στο έργο
του Berlioz
Harold
en Italie
για να δεις
την ομορφιά
εκεί 
που έγραψε
η ιστορία.