58497 - Το νέο όργανο

Ν. Λυγερός

Το νέο όργανο
είναι βοηθός
για τη συνέχεια
της ζωής
αφού προκαλεί
αλλαγή φάσης
χάρη
στη καινοτομία
των χορδών του
γι’ αυτό αξιοποίησέ το.