58498 - Η διπλωματία

Ν. Λυγερός

Η διπλωματία
δεν βοηθάει
από μόνη της
στην επίλυση
προβλημάτων
θέλει
την υποστήριξη
της στρατηγικής
για να είναι
αποτελεσματική.