58500 - Τα δεδομένα

Ν. Λυγερός

Τα δεδομένα
για το εμβόλιο
πρέπει
να τα κοιτάς
σε παγκόσμιο
επίπεδο
και όχι μόνο
στο εθνικό
αν είσαι όντως
της Ανθρωπότητας.