58508 - Στο Θησείο

Ν. Λυγερός

Γυναίκα: Δεν έρχομαι από αυτήν την πλευρά.
Σωκράτης: Και αυτή καταλήγει στη Βουλή.
Γυναίκα: Είναι αναφορά στον Αριστοφάνη;
Σωκράτης: Οι Εκκλησιάζουσες έχουν στοιχεία του μέλλοντος.
Γυναίκα: Έβλεπα μόνο του παρελθόντος.
Σωκράτης: Αυτή είναι η καινοτομία του.
Γυναίκα: Το ίδιο ισχύει για τη Λυσιστράτη και την Ειρήνη;
Σωκράτης: Ακολουθούν το ίδιο μοτίβο.
Γυναίκα: Δεν το έβλεπα έτσι.
Σωκράτης: Δίνει σημασία στις γυναίκες.
Γυναίκα: Νόμιζα ότι πείραζε μόνο τους άντρες.
Σωκράτης: Αν αλλάξεις βλέμμα, θα δεις και αυτό που αναζητάς.
Γυναίκα: Την ισότητα.
Σωκράτης: Δίχως ταυτότητα.
Γυναίκα: Θα χρειαστούν αιώνες.
Σωκράτης: Αυτή είναι η μονάδα μας.
Γυναίκα: Εντός του Χρόνου;
Σωκράτης: Και της Ανθρωπότητας.
Γυναίκα: Είναι μονοπάτι λοιπόν.
Σωκράτης: Με διακλαδώσεις.
Γυναίκα: Πάνω στο μάρμαρο.