58519 - Η Αποστολή

Ν. Λυγερός

Να παραμείνω ή ν’ απομακρυνθώ
ρώτησε πρώτα η Μαθήτριά του
πριν αναλάβει την αποστολή της
για τη μουσική.