58524 - Η όπερα του Gounod

Ν. Λυγερός

Η όπερα του Gounod
είναι αφιερωμένη
στη ζωή της Σαπφούς
ενώ χιλιετίες
χωρίζουν τα γεγονότα
κι έτσι υπάρχει απόδειξη
της διαχρονικότητας
του έργου της
ακόμα κι αν σώθηκαν
μόνο μερικά θραύσματα.