58525 - Και τα θραύσματα

Ν. Λυγερός

Και τα θραύσματα
ενός έργου
είναι ικανά
να διασχίσουν
τους αιώνες
για να μεταφέρουν
την ουσία
που άγγιξε
την Ανθρωπότητα
και τον Χρόνο.