58542 - Αναπαράσταση Σύνθεσης. (Dessin)

Ν. Λυγερός