58543 - Αναφορά στο γιο της Αγίας Τράπεζας. (Dessin)

Ν. Λυγερός