58568 - Το Adagio

Ν. Λυγερός

Το Adagio
δίνει
έμφαση
σε κάθε νότα
χωρίς εξαίρεση
κι έτσι νιώθεις
τις λεπτομέρειες
που αγγίζουν
την ψυχή
πέρα των αιώνων
για να ζήσει
με την ουσία.