58570 - Το Allegro

Ν. Λυγερός

Το Allegro
του Vivaldi
ζωντάνεψε
και πάλι
χάρη στα δύο
μαντολίνα
που συνδυάζουν
τις λέξεις του
για να ζήσει
στο μέλλον
το έργο
του συνθέτη
της Βενετίας
που νίκησε
τη λήθη.