58571 - Οι εικόνες

Ν. Λυγερός

Οι εικόνες
έδειξαν
την ουσία
που γνωρίζεις
και μπόρεσες
να τις αγγίξεις
σαν να ήταν
δίπλα σου
πιο ζωντανές
από την ίδια
την πραγματικότητα.