58572 - Το χαμόγελο

Ν. Λυγερός

Το χαμόγελο
ζωγραφίστηκε
πάνω
στο πρόσωπο
που ανακάλυψε
τον κρυφό
πόθο
πέρα
από τα σύνορα
λόγω δεσμού
αρμονίας.