58604 - Η θάλασσα

Ν. Λυγερός

Η θάλασσα
είναι
η γεύση
του ουρανού
και γι’ αυτό
το αλάτι
είναι τόσο
πολύτιμο
αφού είναι
λευκή πέτρα
των γαλάζιων.