58605 - Η ενέργεια

Ν. Λυγερός

Η ενέργεια
όταν μετατρέπει
το φως
σε μάρμαρο
για να ζήσει
η πέτρινη
μνήμη
εντός
της ανθρώπινης
μνήμης
είναι του Χρόνου.