58612 - Είναι σπάνιοι

Ν. Λυγερός

Είναι σπάνιοι
οι άνθρωποι
που θα μελετήσουν
τις σιωπές
των ποιημάτων
ενώ αυτές
είναι ουσιαστικές
για την κατανόηση
των λέξεων
που επιλέχθηκαν
για τη δομή
της μνήμης.