58617 - Στο πιάνο

Ν. Λυγερός

Στο πιάνο
βλέπεις
ήδη τα μοτίβα
που χαρακτηρίζουν
το έργο
που θα ακούσεις
με την κλασική
ορχήστρα
πέρα
από τα όρια
του οργάνου.