58618 - Πιάνο άρχισε

Ν. Λυγερός

Πιάνο άρχισε
για να γευτείς
την τρυφερή
παρτιτούρα
και μη βιάζεσαι
να φτάσεις
στο mezzo forte
αφού έτσι
θα ζήσεις
την εξέλιξη.