58620 - Με το μέτρο του παρελθόντος

Ν. Λυγερός

Με το μέτρο του παρελθόντος
πλάσαμε την ιστορία του μύθου
που αποτελούσε ίχνος σιωπής
εντός του θορύβου της κοινωνίας
για να φανεί η ουσία της επανάστασης
την ώρα που οι περισσότεροι
έχουν ξεχάσει την αντίσταση
του ελληνικού πνεύματος
ενάντια στην τουρκική βαρβαρότητα.