58739 - Ο υπέρκοσμος

Ν. Λυγερός

Μαθήτρια: Ποιος μελετά τα δεδομένα του υπόκοσμου;
Δάσκαλος: Μόνο η κοινωνία μιλά για υπόκοσμο… Μιλά επίσης για υπάνθρωπους.
Μαθήτρια: Εννοείται ότι είναι και αυτοί μια κοινωνία;
Δάσκαλος: Όχι καθόλου… Σιωπή
Μαθήτρια: Τότε; Χρόνος
Δάσκαλος: Η κοινωνία δεν βλέπει την ανθρωπιά που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο…
Μαθήτρια: Παναγία μου, πώς το σκεφτήκατε αυτό;
Δάσκαλος: Ξέχασες πού πήγαινε ο Van Gogh, o Toulouse-Lautrec, o Rodin…
Μαθήτρια: Δεν το ξέχασα αλλά δεν το συνδύασα.
Δάσκαλος: Τα έργα τους θα έλεγες ότι ανήκουν στον υπόκοσμο;
Μαθήτρια: Όχι Δάσκαλε. Σιωπή
Δάσκαλος: Εκεί όμως δεν γεννήθηκαν;
Μαθήτρια: Με την ανθρωπιά αυτών που η κοινωνία ονομάζει υπανθρώπους….
Δάσκαλος: Αυτό δεν έκαναν οι Ναζί, οι Κομμουνιστές;
Μαθήτρια: Ενώ ανήκουν στην Ανθρωπότητα… Χρόνος
Δάσκαλος: Δηλαδή στον υπέρκοσμο.