58740 - Η προστιθέμενη αξία

Ν. Λυγερός

Μαθητής: Δεν ήξερα ότι είχε αυτά τα χαρακτηριστικά.
Δάσκαλος: Τώρα ξέρεις…
Μαθητής: Όλα αυτά είναι τελικά πολύ πρόσφατα.
Δάσκαλος: Η διάγνωση και ο εντοπισμός, όχι όμως η πραγματικότητα.
Μαθητής: Υπήρχαν ήδη απλώς δεν τους ξέραμε.
Δάσκαλος: Το ίδιο δεν ήταν και με τους τερμίτες.
Μαθητής: Δεν υπήρχαν πριν τον Terman;
Δάσκαλος: Υπήρχαν αλλά ήταν αγέννητοι.
Μαθητής: Τότε πρέπει να προσέχουμε να μην καταπατούμε τα δικαιώματά τους.
Δάσκαλος: Έχουν το δικαίωμα ζωής.
Μαθητής: Ενώ η κοινωνία θέλει μόνο κανονικούς.
Δάσκαλος: Κανονικός είναι αυτός που ακολουθεί τον κανόνα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τον καταλαβαίνει.
Μαθητής: Κατάλαβα…
Δάσκαλος: Μπορεί να μην είναι κανονικοί με την έννοια της κοινωνίας.
Μαθητής: Γι’ αυτό λέει ότι δεν είναι κοινωνικοί.
Δάσκαλος: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι ανθρώπινοι…
Μαθητής: Όχι βέβαια.
Δάσκαλος: Άρα αποτελούν προστιθέμενη αξία για την Ανθρωπότητα.