5881 - Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στον Χ. Παπακυριακόπουλο (30/4/1942)

Ν. Λυγερός

                                                  30 Απριλίου 1942

Φίλε κ. Παπακυριακόπουλε,
Το γράμμα σας έφθασεν
σήμερον το πρωί. Την εργα –
σίαν σας δεν την έλαβα ακόμη.

Με πολλήν φιλίαν
Κ. Καραθεοδωρή.