5882 - Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στον Χ. Παπακυριακόπουλο (18/8/1942)

Ν. Λυγερός

                                                    18.8.42

Φίλε κ. Παπακυριακόπουλε,
Ο Κάππος μ’ έφερεν την αληθώς
πάρα πολύ ωραίαν εργασίαν σας την
οποίαν μελετώ μετά μεγάλου ενδια –
φέροντος. Ελπίζω να ευρεθή κάποτε
τρόπος να σας την επιστρέψω.

Με πολλήν φιλίαν
Κ. Καραθεοδωρή.