5883 - Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στον Χ. Παπακυριακόπουλο (7/11/1943)

Ν. Λυγερός

7.11.43. Φίλε κ. Παπακυριακόπουλε,
πολύ σας ευχαριστώ διά την ωραίαν και
σπουδαίαν υμών εργασίαν. Την  κάρταν σας
έλαβον προχθές και μόλις πληροφορηθώ
θα απαντήσω είς την ερώτησην σας.

Με πολλήν φιλίαν
Κ. Καραθεοδωρή.