58881 - Το πολεμικό ύφος

Ν. Λυγερός

Το πολεμικό ύφος
της παράδοσης
εμψυχώνει
τους επόμενους
με τα παραδείγματα
του ηρωισμού
των παλαιότερων
που θυσιάστηκαν
για να ζήσει
ελεύθερη
η πατρίδα μας
χωρίς συμβιβασμούς.