58884 - Αιώνες μετά

Ν. Λυγερός

Αιώνες μετά
τον Ερωτόκριτο
ήρθαν άλλοι
ιππότες
να βοηθήσουν
την απελευθέρωση
της Ελλάδας
με την ίδια τους
την ζωή
χωρίς κανένα
συμβιβασμό
ενάντια στους Καραμανίτες.