58885 - Οι Τούρκοι

Ν. Λυγερός

Οι Τούρκοι
δεν ήξεραν
πόσο σημαντικός
ήταν ο Ερωτόκριτος
για τους Έλληνες
αλλιώς
θα είχαν
καταστρέψει
κάθε στοιχείο
για να αφανιστεί
από τη μνήμη μας.