58886 - Πριν την Επανάσταση

Ν. Λυγερός

Πριν την Επανάσταση
είχαμε παραδείγματα
αντοχής
στις αντίξοες συνθήκες
με τον ίδιο
τον Ερωτόκριτο
κι όσοι τα αντιλήφθηκαν
οργανώθηκαν
για να παλέψουν
ενάντια στη λήθη.