58887 - Κάθε χτύπος

Ν. Λυγερός

Κάθε χτύπος
του νταουλιού
μας θύμιζε
τον αγώνα
που έπρεπε
να δώσουμε
για να απελευθερωθούμε
από τα δεσμά
της Οθωμανικής
βαρβαρότητας.