58891 - Με τα βιβλία

Ν. Λυγερός

Με τα βιβλία
της σιωπής
ανακαλύπτεις
την ουσία
της Ιστορίας
που κρύβεται
μέσα
στη βαθύτητα
του Χρόνου.