58892 - Τα ταμπούρλα

Ν. Λυγερός

Τα ταμπούρλα
βρήκαν
τον ρυθμό τους
για να εκφράσουν
κομμάτια
της ιστορίας
που ξέχασαν
αυτοί
που ποτέ
δεν άκουσαν
τη μουσική
της Επανάστασης.