58895 - Μην ξεχνάς τα ζώα

Ν. Λυγερός

Μην ξεχνάς τα ζώα
που ζουν
μαζί μας
αφού είναι
και αυτά
δικοί μας
άνθρωποι
γιατί
συζούν
το Έργο.