58896 - Η απόλαυση

Ν. Λυγερός

Η απόλαυση
θέλει
προετοιμασία
όταν αφορά
στη γεύση
που είναι
σπάνια
γι’ αυτό
επέλεξε
το όργανο
που είναι
απαραίτητο.