58897 - Δες μακριά

Ν. Λυγερός

Δες μακριά
από κοντά
για να ξέρεις
πώς να κινηθείς
εγκαίρως
χωρίς
να σπαταλήσεις
Χρόνο
αφού
είναι αναγκαίος
για το Έργο.