58905 - Νέο χρέος

Ν. Λυγερός

Μαθήτρια: Αφού είδαμε πώς λειτουργεί η κλασική εκπαίδευση και στη μουσική, είναι ανάγκη να περιμένουμε μια αλλαγή;
Δάσκαλος: Είναι σαν να περιμένεις από το τάβλι ή τα χαρτιά να γίνουν σκάκι, shogi ή  go.
Μαθήτρια: Τότε γιατί δεν λειτουργούμε ανεξάρτητα;
Δάσκαλος: Αυτό γίνεται με την Έξυπνη Παιδεία…
Μαθήτρια: Σωστά αλλά να έχουμε και πρακτικές εφαρμογές…
Δάσκαλος: Αυτό δεν κάνουμε με τους Τηλέμαχους;
Μαθήτρια: Θα ήθελα κάτι που να είναι ακόμα πιο αναδραστικό.
Δάσκαλος: Αναβάθμιση Τηλέμαχων θέλεις;
Μαθήτρια: Γίνεται; Μπορούμε;
Δάσκαλος: Όπως κάνουμε με την Έξυπνη Ιστορία;
Μαθήτρια: Ναι κάπως έτσι.
Δάσκαλος: Πρέπει να κάνουμε ταινίες μικρού μήκους…
Μαθήτρια: Ωραία…
Δάσκαλος: Με ζωντανά παραδείγματα…
Μαθήτρια: Και μετά ο καθένας μπορεί να τα κάνει κτήμα του…
Δάσκαλος: Αυτό είναι μεγάλη παραγγελία…
Μαθήτρια: Νέο χρέος…