58906 - Άκουσες το μοτίβο

Ν. Λυγερός

Άκουσες το μοτίβο
και θέλησες
να το αναλύσουμε
μαζί
για να αντιληφθείς
την εμβέλεια
του βάθους του
εντός της μουσικής
του  Έργου
κι έτσι ανακάλυψες
τις στάλες φωτός.